Teknik och annan utrustning

Scenen har en ljudanläggning med en mikrofon och anslutningssladd för mediaspelare.

Projektor och filmduk finns med anslutningssladd för dator (HDMI).

Strålkastare och scenbelysning finns.

Anläggningen styrs från lucka i scenkanten, där finns utförliga användaranvisningar.