Bild på ordförandeklubba

5/3 - Årsmöte

Tid: Söndagen den 5 mars, kl. 13:00

Plats: Källör

Formell kallelse och dokument inför årsmötet kommer snart.

Torndelens midsommar 2022

Arbetet med torn­delen under våren 2022

Under våren 2022 har byggruppen och andra frivilliga rustat nedre verandans insida. Ny pärlspont har spikats och målats med den tidigare duvblå kulören. Fönsterfoder och stolpar håller nu på att återställas, Tak och golv ska fixats provisoriskt och kommer att färdigställas i en senare etapp. Sen tänker vi städa ut, och överlämna verandan till Kommittén för Nytta och Nöje så att vi kan återinviga den här härliga festlokalen under eftersommaren.

Torndelens insida 2022

Under hösten ska byggruppen rusta fasaden mot staden i plan 2 innan ställningen tas ner. Kom gärna och hjälp till med skrapning, målning eller bygge. Alla insatser stora och små är välkomna.

Torndelen 2022
Diplom och bukett

Årets bygde­gårds­förening

Styrelsen för Uppsala läns bygdegårdsdistrikt har beslutat att utse Källör till årets bygdegårdsförening 2019 inom distriktet.

Margareta och Christer mottog utmärkelsen på Uppsaladistriktets årsstämma.