23/2 - Årsmöte

Tid: 13:00

Plats: Källör

Mer information kommer.

Lokal att hyra

Lokal att hyra på Källör!

Mer information här.

Diplom och bukett

Årets bygde­gårds­förening

Styrelsen för Uppsala läns bygdegårdsdistrikt har beslutat att utse Källör till årets bygdegårdsförening 2019 inom distriktet.

Margareta och Christer mottog utmärkelsen på Uppsaladistriktets årsstämma.

Nu tar vi oss an torn­delen

Under kommunfullmäktige 2018-11-27 åtog sig Östhammars kommun en borgen för ett lån upp till 1MSEK till föreningen. Detta är ett stort steg framåt för fortsatt restaurering av torndelen!