logo header image

GDPR - Policy för personuppgiftshantering

Styrelsen för Societetshuset Källör har antagit denna Policy för personuppgiftshantering.

Syftet med denna policy är att säkerställa att Societetshuset Källör hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation - GDPR). Policyn omfattar all behandling av personuppgifter och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Denna policy är förankrad hos föreningens funktionärer, samt är kommunicerad till föreningens medlemmar.

Förlängt nyttjanderättssavtal

Kommunstyrelsens beslut: Nyttjanderättsavtalet med bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör gällande del av Östhammar 52:6 förlängs till 2025-06-30 eftersom:
- Föreningen har i allt väsentligt uppfyllt kraven som ställdes för förlängning
- Föreningen har i sin rapport tydliggjort hur man tänker den framtida utvecklingen och hur man tänker ta sig an den.

Källör är årets förening

Vid Östhammars tillväxtgala den 18 maj så kunde Sven och Siv ta emot utmärkelsen - vad kunde vara lämpligare!

Detta är jätteskoj och en fantastisk bekräftelse av den uppskattning föreningen rönt i samhället.

Stort tack till alla pionjärer och övriga frivilliga som så målmedvetet och systematiskt tagit sig an denna respektingivande uppgift, att rädda skolbyggnaden och därigenom återskapa en kulturbyggnad till alla Östhammarbors nytta och nöje!

18/11 ‐ Östhammarsberättelser 5/5

Torbjörn Forsman visar gamla bilder och tidningsurklipp och berättar på sitt kunniga och trevliga sätt om stadens invånare och dess besökare.

Tid: Söndag 18 november kl 15:00

Plats: Källör, Östhammar

Gratis inträde. Frivilliga bidrag till föreningen mottages tacksamt. Försäljning av kaffe med bröd till förmån för föreningens verksamhet. Hjärtligt välkomna!

2/12 ‐ Julbazar

9/12 ‐ Julfest på Källör

Mer info kommer snart.

Vill ditt företag också vara med här? Kontakta oss!