logo header image

Nu tar vi oss an torndelen!

Under kommunfullmäktige 27/11 åtog sig Östhammars kommun en borgen för ett lån upp till 1MSEK till föreningen. Detta är ett stort steg framåt för fortsatt restaurering av torndelen!

GDPR - Policy för personuppgiftshantering

Styrelsen för Societetshuset Källör har antagit denna Policy för personuppgiftshantering.

Syftet med denna policy är att säkerställa att Societetshuset Källör hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation - GDPR). Policyn omfattar all behandling av personuppgifter och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Denna policy är förankrad hos föreningens funktionärer, samt är kommunicerad till föreningens medlemmar.

Förlängt nyttjanderättssavtal

Kommunstyrelsens beslut: Nyttjanderättsavtalet med bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör gällande del av Östhammar 52:6 förlängs till 2025-06-30 eftersom:
- Föreningen har i allt väsentligt uppfyllt kraven som ställdes för förlängning
- Föreningen har i sin rapport tydliggjort hur man tänker den framtida utvecklingen och hur man tänker ta sig an den.

Källör är årets förening

Vid Östhammars tillväxtgala den 18 maj så kunde Sven och Siv ta emot utmärkelsen - vad kunde vara lämpligare!

Detta är jätteskoj och en fantastisk bekräftelse av den uppskattning föreningen rönt i samhället.

Stort tack till alla pionjärer och övriga frivilliga som så målmedvetet och systematiskt tagit sig an denna respektingivande uppgift, att rädda skolbyggnaden och därigenom återskapa en kulturbyggnad till alla Östhammarbors nytta och nöje!

Kallelse till Årsmöte

Tid: Söndagen den 24 februari kl 13:00

Plats: Källör

Eventuella motioner ska vara inlämnade till sekreteraren, Siv Landström, Södra Tullportsgatan 13, 742 32 Östhammar, senast 10 dagar innan årsmötet.

Här finns handlingarna som kommer att delas ut på årsmötet.

För att spara resurser så försöker vi kommunicera så mycket som möjligt via mail, hemsida och facebook.

Välkommen!

Styrelsen i Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör

Vill ditt företag också vara med här? Kontakta oss!