Angående årsmötet 2021

Som ni noterat har styrelsen i föreningen kallat till årsmötet 2021 att hållas per capsulam vilket innebär att medlemmarna tar del av möteshandlingarna och fattar mötesbesluten genom att skicka in ett svarsformulär via email eller per post. Anledningen är de mötesrestriktioner som gäller för minskad smittspridning under rådande pandemi.

Läs mer i årsmöteshandlingarna

Med anledning av pandemin

Kommittén för Nytta och Nöje vid Bygdegårdsföreningen Källör har beslutat att tillsvidare ställa in samtliga evenemang i föreningens regi. Vi följer utvecklingen och myndigheternas rekommendationer noga, och kommer att återuppta verksamheten så fort som omständigheterna så tillåter. Detta berör inte uthyrningen för privata evenemang, som sker på hyresgästens ansvar.

Källör, stora salen

För möten, fest och evenemang

Välkommen att boka våra lokaler med charm från början av förra seklet, fullt funktionella med nutidens krav för upplevelser och säkerhet.

Källör från norr

Societets­huset Källör

Östkustens största societetshus från badortsepoken är åter en levande mötesplats som med sin särprägel knyter samman Östhammars historia med framtidens möjligheter.

Fastigheten ägs av Östhammars kommun men bygdegårdsföreningen förvaltar och utvecklar den inom ett flerårigt nyttjanderättsavtal.

Huset har en lång och spännande historia och dess framtid bestäms av alla som vill hjälpa till.