logo header image

Lokal att hyra på Källör!

Mer information här.

Häng med på en punkt­insats för tornen!

Var med och hjälp till i en första etapp, läs mer här!

Årets bygdegårdsförening!

Styrelsen för Uppsala läns bygdegårdsdistrikt har beslutat att utse Källör till årets bygdegårdsförening 2019 inom distriktet.

Margareta och Christer mottog utmärkelsen på Uppsaladistriktets årsstämma.

Nu tar vi oss an torndelen!

Under kommunfullmäktige 27/11 åtog sig Östhammars kommun en borgen för ett lån upp till 1MSEK till föreningen. Detta är ett stort steg framåt för fortsatt restaurering av torndelen!

GDPR - Policy för personuppgiftshantering

Styrelsen för Societetshuset Källör har antagit denna Policy för personuppgiftshantering.

Syftet med denna policy är att säkerställa att Societetshuset Källör hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation - GDPR). Policyn omfattar all behandling av personuppgifter och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Denna policy är förankrad hos föreningens funktionärer, samt är kommunicerad till föreningens medlemmar.

Förlängt nyttjanderättssavtal

Kommunstyrelsens beslut: Nyttjanderättsavtalet med bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör gällande del av Östhammar 52:6 förlängs till 2025-06-30 eftersom:
- Föreningen har i allt väsentligt uppfyllt kraven som ställdes för förlängning
- Föreningen har i sin rapport tydliggjort hur man tänker den framtida utvecklingen och hur man tänker ta sig an den.

Källör är 2018 års förening

Vid Östhammars tillväxtgala den 18 maj 2018 så kunde Sven och Siv ta emot utmärkelsen - vad kunde vara lämpligare!

Detta är jätteskoj och en fantastisk bekräftelse av den uppskattning föreningen rönt i samhället.

Stort tack till alla pionjärer och övriga frivilliga som så målmedvetet och systematiskt tagit sig an denna respektingivande uppgift, att rädda skolbyggnaden och därigenom återskapa en kulturbyggnad till alla Östhammarbors nytta och nöje!

21/12 - Julkonsert med Östhammars Storband

Mer om evenemanget på www.swingandsweet.se

Vill ditt företag också vara med här? Kontakta oss!