Källör från norr

Societets­huset Källör

Östkustens största societetshus från badortsepoken är åter en levande mötesplats som med sin särprägel knyter samman Östhammars historia med framtidens möjligheter.

Fastigheten ägs av Östhammars kommun men bygdegårdsföreningen förvaltar och utvecklar den inom ett flerårigt nyttjanderättsavtal.

Huset har en lång och spännande historia och dess framtid bestäms av alla som vill hjälpa till.

Källör, stora salen

För möten, fest och evenemang

Välkommen att boka våra lokaler med charm från början av förra seklet, fullt funktionella med nutidens krav för upplevelser och säkerhet.