Instruktion för brand­skydds­ansvarig

Fastställd 2023-10-05


Det får bara inte hända att vårt fina hus brinner upp. Vi har också stränga krav på oss från brandmyndigheten, för att det inte ska ske, och för att ingen ska komma till skada i våra lokaler.

 • Därför måste vi ha strikta och stränga regler om brandskydd.
 • Därför har vi bestämt, att vi inte får använda levande ljus, och andra regler för att minimera riskerna.
 • Därför har vi krav på oss att det alltid ska finnas en Brandskyddsansvarig vid evenemang som ska garantera att reglerna följs.

Före evenemanget

Säkra UTRYMNINGSVÄGAR

 • Ta reda på var nödutgångar, uppsamlingsplats och släckutrustning finns för lokalen ni hyrt. (Se utrymningsplan vid entrén.)
 • Säkerställ att utrymningsvägarna är upplåsta och framkomliga i hela sin bredd. (Stolar? Bord? Snö? Vid sittande publik, se till att det finns tillräckligt breda utrymningsvägar tvärs stolsraderna som leder till utrymningsvägarna.)
 • Kontrollera att fordon ej placeras så de utgör hinder för utryckningsfordon.
 • Ta ej in fler gäster än vad lokalen är godkänd för. Maximalt 120 personer.

Kontrollera SLÄCKUTRUSTNING

 • Kontrollera att släckutrustning finns på plats och att du/ni kan hantera den. Läs instruktionstexten på brandfilt och släckare så att du inte behöver göra det i en stressad brandsituation.

Minimera BRANDRISK

 • Inga levande ljus får användas.
 • Marschaller får ej placeras närmare huset än 5 meter och absolut inte på trädäck eller trappor.
 • Kol- eller gasolgrillar får ej placeras närmare byggnad än 10 meter Vedkorgar för eldning är ej tillåtna på området vid Societetshuset/parken. Fyrverkerier eller annan pyroteknik (t.ex. tomtebloss, partypoppers/konfetti, thailändska flygande lyktor) är ej tillåtna varken inom- eller utomhus.

När gästerna intagit sina platser

Följande ska läsas upp! Säkerställ gästernas fulla uppmärksamhet.

Om vi måste utrymma lokalen är nödutrymningsvägarna där (peka!) och där (peka!).

Ni ska bege er direkt till uppsamlingsplatsen, som är vid flaggstången (peka!). Hjälp den som inte kan ta sig dit själv. Meddela mig (brandskyddsansvarig) om ni misstänker att någon är kvar i huset och invänta sen räddningstjänsten.

Vid mindre olyckor finns brandfiltar, brandsläckare och första-hjälpen-tavlor vid ingångarna (peka!) och där (peka!), här i hörnet (peka!) och i köket. Vid västra ingången (peka!) finns också en hjärtstartare.


I händelse av brand eller annan fara

Rädda

Du som ansvarig beordrar utrymning och tillser att lokalerna töms.

Kontrollera om möjligt att ingen finns kvar.

Larma

Se till att någon larmar 112.

Bege dig till uppsamlingsplatsen.

Räkna in gästerna och rapportera till räddningstjänsten när de anländer.

Släck

Inled om möjligt släckarbetet.

Dock får aldrig personers säkerhet äventyras.