Brand­skydds­regler

 • Hyresgästen, den person som tecknat hyresavtalet, ansvarar för att utse en brandskyddsansvarig.
 • Den brandskyddsansvarige skall informera gästerna om de gällande brandskyddsföreskrifterna före festen/arrangemanget. Dessa finns anslagna på scenen.
 • Ta ej in fler gäster än vad lokalen är godkänd för. Maximalt 120 personer.
 • Säkerställ att utrymningsvägarna är upplåsta och fria från lös inredning samt framkomliga i hela sin bredd.
 • Vid sittande publik, se till att det finns tillräckligt breda utrymningsvägar tvärs stolsraderna som leder till utrymningsvägarna.
 • Dekorationer måste vara svårantändliga och får finnas endast i mindre omfattning.
 • Använd ej stakljus utan lykt-/värmeljus i därför avsedd obrännbar hållare.
 • Ta reda på var släckutrustning finns och att du/ni kan hantera den. Läs instruktionstexten på släckaren så att du inte behöver göra det i en stressad brandsituation.
 • Rökning får endast ske på anvisad plats utomhus.
 • Marschaller får ej placeras direkt på trävirket vid ingångar, trappor eller liknande, ej heller närmare byggnad än 5 meter.
 • Kol- eller gasolgrillar får ej placeras närmare byggnad än 10 meter.
 • Vedkorgar för eldning är ej tillåtna på området vid Societetshuset/parken.
 • Fyrverkerier eller annan pyroteknik (tex tomtebloss, partypoppers/konfetti, thailändska flygande lyktor) är ej tillåtna varken inom-eller utomhus.
 • Villkor för tillstånd för offentlig dans, gasolhantering och andra tillståndspliktiga aktiviteter skall uppfyllas. Tillstånd skall finnas tillgängliga.
 • Återsamlingsplatsen är belägen ca 50 meter i parken söder om huset, vid flaggstången och på den asfaltbelagda ytan.
 • Fordon får ej placeras eller parkeras så de utgör hinder för utryckningsfordon.

Rädda

I första hand kommer alltid att rädda personer i fara.

Kontrollera om möjligt att ingen finns kvar i huset.

Om man på säkert sätt kan, skall värdefull utrustning och inventarier räddas.

Larma

Ring omedelbart 112 och larma.

Släck

Inled om möjligt skyndsamt släckarbetet.

Dock får aldrig personers säkerhet äventyras