Hyres­villkor

Fastställda 2023-10-05

Lokaler

 • Lokalerna som ingår i uthyrningen framgår av skissen under Bokning.
 • Annan verksamhet kan förekomma i huset vilket kräver ömsesidig respekt.
 • Lokalerna är tillgängliga från kl 12.00 på uthyrningsdagen och ska vara städade och utrymda dagen efter kl 10.00, om inget annat överenskommits.

Ansvar

 • Ansvarig hyresgäst skall vara minst 25 år och själv närvara vid uthyrningstillfället.
 • Hyresgästen skall utse en brandskyddsansvarig. Denne ska kontrollera brandskyddet enligt instruktion anslagen bredvid scenen. Säkra brandskydd och utrymningsvägar före evenemang. Informera gäster. Leda utrymning vid brand eller annan fara. Se Brandskydd.

Städning

 • Ska göras enligt städinstruktion i städrummet. Vid utebliven eller undermålig städning, anlitar föreningen en städfirma och kostnaden debiteras hyresgästen.
 • Hushållspapper, toalettpapper, pappershanddukar, tvål, kaffefilter samt disk- och rengöringsmedel ingår.

Sopor

 • Hyresgästen ansvarar för bortforsling av sopor, matvaror, tomflaskor och liknande. Källörs sopcontainer får endast användas efter särskild överenskommelse.

Brandskydd

 • I lokalen får max 120 personer vistas samtidigt.
 • INGA LEVANDE LJUS FÅR ANVÄNDAS.
  Vi tillhandahåller 24 st uppladdningsbara batteriljus i därför avsedda hållare. Meddela jourhavande om ni önskar använda dem.
 • MARSCHALLER och GRILLAR ska placeras minst 10 meter från huset på eldfast underlag.
 • RÖKNING/RÖKMASKIN I LOKALERNA ÄR INTE TILLÅTET.
  Rökplats finns anordnad utomhus.
 • Fyrverkerier eller motsvarande (t.ex. tomtebloss och partypoppers/konfetti) samt eldkorgar för ved får varken användas inom- eller utomhus.

Övrigt

 • Ljudnivå skall hållas på rimlig nivå inom- och utomhus. Musik får ej spelas utomhus efter kl 21.00 och ej inomhus efter kl 01.00.
 • Hyresgästen ansvarar för att låta avhjälpa eller ersätta skada eller stöld av inventarier som uppkommer under uthyrningen oavsett om hyresgästen är direkt eller indirekt vållande.