logo header image

Diverse dokumentation

Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2019

Söndag den 24 februari kl 13.00 på Källör.

Handlingar inför årsmötet:
• Kallelse
• Handlingar

Resulterande handlingar:
• Protokoll
• Revisionsberättelse

Årsmöte 2018

Söndag den 25 februari kl 13.00 på Källör.

Handlingar inför årsmötet:
• Kallelse
• Handlingar

Resulterande handlingar:
• Protokoll
• Revisionsberättelse
• Reviderade stadgar

Årsmöte 2017

Söndag den 26 februari kl 13.00 på Källör.

Handlingar inför årsmötet:
• Kallelse
• Verksamhetsberättelse
• Dagordning
• Resultatrapport
• Balansrapport
• Kassaflöde
• Budgetförslag
• Verksamhetsplan
• Förslag till ändringar i stadgar

Resulterande handlingar:
• Protokoll
• Konstituerande styrelsemöte

Årsmöte 2016

Söndag den 6 mars kl 13.00 på Källör.

Handlingar inför årsmötet:
• Kallelse
• Verksamhetsberättelse
• Dagordning
• Resultaträkning, utfall 2015
• Balansräkning, utfall 2015
• Budget 2016
• Verksamhetsplan 2016

Resulterande handlingar:
• Förslag till ändringar av stadgar
• Protokoll

Årsmöte 2015

Söndag den 8 mars kl 15.00 i Missionskyrkan, Östhammar.

Handlingar inför årsmötet:
• Kallelse
• Verksamhetsberättelse
• Dagordning
• Resultaträkning, utfall 2014
• Balansräkning, utfall 2014
• Budget 2015
• Verksamhetsplan 2015

Resulterande handlingar:
• Protokoll

Årsmöte 2014

Torsdag den 13 mars kl 19.00 i Missionskyrkan, Östhammar.

Handlingar inför årsmötet:
• Alla nedanstående samlade i ett dokument
eller varje enskild handling:
• Kallelse
• Verksamhetsberättelse
• Resultaträkning, utfall 2013
• Balansräkning, utfall 2013
• Verksamhetsplan
• Resultaträkning, budget 2014
• Balansräkning, budget 2014
• Dagordning

Resulterande handlingar:
• Protokoll
• Bilagor

Källör i media

Om du känner till en mediahändelse som du tycker ska vara med i nedanstående lista så får du gärna kontakta oss!

Vill ditt företag också vara med här? Kontakta oss!